بانک مرکزی سوئد به دنبال افتتاح رمزارز ملی با عنوان e-Krona

گزارش های منابع خبری مختلف حاکی از آن هستند که رئیس بانک مرکزی سوئد اخیرا در طی گزارشی اعلام کرده است این بانک نسبت به صدور و ارائه رمزارز یا ارز دیجیتال در آینده نزدیک اقدام خواهد کرد. چشم انداز این ارز دیجیتال با عنوان e-Krona در این گزارش که در مورخ ۱۵ اکتبر منتشر شد همراه با اطلاعات لازم آمده است.

استفان اینگوِز(Stefan Ingves) به عنوان رئیس بانک مشهور Riksbank سوئد در گزارش اخیر خود به اقداماتی که بانک مرکزی این کشور در آینده در حیطه رمزارزها یا ارزهای دیجیتال و همچنین پول رایج فیات این کشور انجام خواهد داد پرداخته و تاکید کرده است که در حال حاضر نیاز مبرم به صدور رمزارز ملی یا ارز دیجیتال بانک مرکزی احساس می شود و باید تمامی مقدمات لازم در این راستا فراهم شود.

اینگوِز در ادامه به مسئولیت مهم و حساس بانک مرکزی در راستای تضمین پرداخت های ایمن و کارآمد اشاره می کند و بر این باور است که در هر صورت ارزش پول ملی کشور سوئد با عنوان کرون باید به خوبی حفظ شود. به طور کلی باور مقامات سوئد بر این است که پول رایج فیات این کشور بایستی همراه با اقدامات خلاقانه دیگر اعم از صدور رمزارز ملی یا کرون دیجیتال و … ،پایدار و در گردش باشد.

از طرف دیگر در این گزارش آمده است که فرآیند پرداخت دیجیتالی برای مردم سوئد در دسترس و کارآمدتر است و پیشرفت هایی که در حوزه فناوری انجام شده موجب تسریع تمامی تراکنش ها اعم از تراکنش های بین بانکی و … شده است.

جالب توجه است که تحقیقات اخیر نشان داده اند سوئد به عنوان کشوری محسوب می شود که کمترین میزان استفاده از پول نقد در سراسر جهان را دارد و از طرفی میزان تولید ناخالص این کشور به یک درصد کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی سوئد در ادامه تاکید می کند علی رغم مزیت ها و نقاط قوت رمزارز ملی یا ارز دیجیتال بانک مرکزی باید توجه داشت که پول نقد نیز هنوز می تواند بسیاری از نیازها را برآورده کند و به عنوان مثال در مکان هایی که امکان استفاده از برق نیست و زیرساخت های فناوری وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرد و از این رو پول نقد همواره تا حدودی باید در گردش باشد.

در حال حاضر پروسه انجام امور تحقیقاتی لازم برای امکان سنجی صدور رمزارز ملی سوئد با عنوان e-Krona رو به اتمام است و قرار بر این است در ازای خرید با پول نقد یا خرید توسط حساب بانکی در اختیار شهروندان سوئد قرار گیرد.
از طرفی اشاره شده است که هنوز هیچگونه تصمیم قطعی راجع به زمان دقیق اجرای این پروژه گرفته نشده است چون فعلا مستلزم دریافت مجوزهای قانونی لازم و همچنین پشتیبانی سیاسی است. به علاوه مجموعه کاملی از قوانین و مقررات لازم برای نحوه استفاده از رمزارز ملی سوئد بایستی به زودی تدوین شده و در اختیار عموم قرار بگیرد. در حال حاضر این پروژه به صورت آزمایشی در حال اجراست تا از استانداردهای امنیتی و کارآمدی آن اطمینان کامل حاصل شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید