تاثیر توییتر بر نرخ و حجم معاملات ریپل

تاثیر توییتر بر نرخ و حجم معاملات ریپل

ریپل امروز به نرخ اواخر ژانویه (۲۳/.) بازگشت و همه سودهای حاصل از رشد آن در ماه فوریه در طی دو هفته اخیر از بین رفت. به نظر می رسد حجم قابل توجهی از ضرر و زیان های موجود ریشه در افت قیمت در بازارهای سنتی دارد که سقوط قابل توجهی را به بیت کوین وسایر آلت کوین ها نیز تحمیل کرد.
بر اساس گزارش منابع خبری، تحلیلگران افت قیمت فعلی در بازار را به عنوان یک مشکل اساسی مطرح می کنند که باعث شک و تردید درباره بازار رو به صعود آینده می شود که مدتهاست در انتظار آن هستیم.

c2ec771f8d7e78fcff8a0bafd3a7ea28 - تاثیر توییتر بر نرخ و حجم معاملات ریپل

ریپل یکی از رایج ترین ارزهای دیجیتال در شبکه های اجتماعی به خصوص توییتر است که مکررا به آن اشاره می شود. همانطور که در یکی از تحلیل های قبلی گذشت، به نظر می رسد میان تعداد توییت های روزانه بیت کوین و حجم معاملات آن رابطه ای وجود دارد. اکنون بررسی می کنیم آیا شمار توییت های اشاره شده به ریپل هم می تواند به روی حجم معاملات و بازدهی آن اثرگذار باشد یا خیر.

رابطه میان توییت و ریپل از سال ۲۰۱۸

توییت های اشاره شده به ریپل از سال ۲۰۱۸ تاکنون با آمار میانگین سالانه تقریبا سازگار بوده است. در سال ۲۰۱۸ میانگین تعداد توییت های روزانه که به ریپل اشاره داشتند، ۵۹۳۷ توییت بود. در حالی که میانگین روزانه توییت ها در سال ۲۰۱۹ اندکی کاهش داشت و به ۵۳۶۴ توییت رسید. از طرفی در ادامه شاهد میانگین کمتری در ژانویه امسال (۵۰۰۱ توییت) بودیم ولی این تعداد در ۶ ژانویه طی یک جهش ناگهانی به ۶۹۱۹ توییت رسید و نرخ ریپل نیز در همان روز بیش از ۱۲ درصد افزایش داشت.
اخیرا میانگین تعداد روزانه توییت ها در ماه فوریه به ۶۴۲۹ توییت افزایش داشته است که درمقایسه با دوره های قبلی بالاترین آمار را نشان می دهد.

6b899aaebd8ba23408e51a613b48e907 - تاثیر توییتر بر نرخ و حجم معاملات ریپل

با توجه به بالاترین آمار در ماه فوریه، ارتباط و وابستگی توییت های روزانه و قیمت ریپل در سال ۲۰۲۰، با ۶۲% بیشترین میزان را نشان می دهد. علاوه بر این، ارتباط این دو متغیر در این ماه به میزان ۶۰ درصد است که در مقایسه با ژانویه، ۱۲ درصد افزایش را نشان می دهد.
از طرفی این ارتباط در سالهای گذشته ضعیف تر بوده است : در سال ۲۰۱۸ میزان ارتباط تعداد توییت ها و نرخ ریپل ۳۵% بوده در حالیکه در سال ۲۰۱۹ تقریبا هیچ ارتباطی (۷%) بین آنها نبوده است.
وابستگی ۰% به این معنی است که بازدهی ریپل و تعداد توییت ها به هیچ عنوان به هم مرتبط نبوده اند. وابستگی ۱۰۰% نشان می دهد که نرخ ریپل و تعداد توییت ها کاملا در یک جهت قرار گرفته اند و در نهایت اینکه ۱۰۰- % نشانگر رابطه معکوس آنها با یکدیگر است.

تاثیر مثبت اندک در نوسانات قیمت

از طرفی روند مبهم و نامشخص این ارتباط ما را به فرضیه و تحلیل دیگری سوق می دهد مبنی بر اینکه ارتباط قابل توجهی میان تعداد روزانه توییت ها و بازدهی ریپل وجود ندارد. در سال ۲۰۱۹ با افزایش ۱ درصدی توییت های روزانه مربوط به ریپل، بازدهی ریپل نیز در همان روز ۰۳۲/۰ درصد رشد داشت. با این حال در سال ۲۰۱۸ هیچگونه ارتباطی میان آنها دیده نمی شود.
این ارتباط در طی یک ماه و نیم ایتدایی سال ۲۰۲۰ کمی بیشتر دیده می شود بطوریکه با افزایش ۱ درصدی توییت های روزانه، قیمت ریپل نیز رشد ۰۵۹/۰ درصدی را نشان می دهد.

b1f7b3f7b4b76ba91d832dce3094c264 - تاثیر توییتر بر نرخ و حجم معاملات ریپل

از طرف دیگر ارتباط میان تعداد توییت ها و حجم معاملات ریپل در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سالهای دیگر قوی تر بوده است. با این حال زمانی که به تعداد توییت های امروز و نرخ ریپل در روز بعد توجه می کنیم، ارتباط قابل توجهی را نمی توان یافت و این بدان معناست که توییت ها نمی توانند نرخ آینده را پیش بینی کنند.

f812568c55a8856be27e699bc126b8de - تاثیر توییتر بر نرخ و حجم معاملات ریپل

ارتباط قوی تر میان توییت ها و حجم معاملات

قابل توجه است که طی بررسی های به عمل آمده، توییت ها و حجم معاملات روزانه ارتباط قوی تری را از خود نشان می دهند بطوریکه در هر سه سال گذشته(۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰)، ارتباط میان این دو متغیر قابل توجه است.
بالاترین میزان این وابستگی در اوایل سال ۲۰۲۰ دیده می شود بطوریکه با رشد ۱ درصدی توییت های روزانه، حجم معاملات نیز در همان روز ۱/۲۱۵ درصد افزایش داشت. این وابستگی در سال ۲۰۱۹(۰/۹۱۶%) و سال ۲۰۱۸(۰/۹۲۶%) کمتر به چشم می خورد.
از این گذشته رابطه میان تعداد توییت های امروز و حجم معاملات ریپل در روز بعد نیز در طی این سالها قایل توجه و تامل بر انگیز بوده است.
بار دیگر سال ۲۰۲۰ از این نظر نیز بالاترین میزان وابستگی را نشان می دهد بطوریکه با افزایش ۱ درصدی توییت های روزانه، حجم معاملات روز بعد نیز ۰/۹۲۷ % افزایش داشته است. این رابطه در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۰/۷۴۱ و ۰/۸۷۱ درصد بوده است.

ریپل در مقابل بیت کوین : چشم انداز ۲۰۲۰

ریپل و بیت کوین از زوایای مختلفی همچون ارتباط آنها با طلا با هم مقایسه شده اند. آنچه در آغاز سال ۲۰۲۰ رخ داد نشان داد که ریپل می تواند نسبت به بیت کوین وابستگی بیشتری به طلا داشته باشد.
همانطور که در تحلیل های گذشته اشاره شد، تعداد روزانه توییت های مرتبط با بیت کوین تاثیر مستقیم به روی حجم روزانه معاملات بیت کوین (در همان روز یا روز بعد) دارد. این وابستگی در مورد ریپل و نوسانات قیمتی آن با شدت بیشتری در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دیده می شود و از طرفی همانطور که گذشت ارتباط میان توییت ها و حجم معاملات ریپل نیز قابل توجه است.
در نهایت اینکه سرمایه گذاران باید از اینگونه مولفه ها و متغیرها آگاهی کامل داشته باشند و مخصوصا در رابطه با ریپل از آمارهای شبکه های اجتماعی غافل نشوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید