بیشتر

تحلیل تکنیکال بیت کوین

سناریو اول : در صورت تکمیل الگوی سرو شانه، خط حمایت الگوی فوق در محدوده ۳۰ هزار دلار تشکیل میشود و در صورت شکست این خط حمایت تا محدوده ۲۸ هزار دلار ریزش خواهد داشت و…