تحلیل تکنیکال بیت کوین

سناریو اول : در صورت تکمیل الگوی سرو شانه، خط حمایت الگوی فوق در محدوده ۳۰ هزار دلار تشکیل میشود و در صورت شکست این خط حمایت تا محدوده ۲۸ هزار دلار ریزش خواهد داشت و در صورت شکست خط حمایت دوم احتمال ریزش تا محدوده ۲۴هزار دلار متصور میباشد
سناریو دوم : در صورت عدم تشکیل الگوی سر و شانه با مقاومت ۳۶۲۰۰ دلار مواجه میشود و در صورت عبور از این مانع روند صعودی خواهد بود

ممکن است شما دوست داشته باشید