ریسک های موجود در DeFi

سر خط خبر ها

دیفای (DeFi) در معرض خطراتی مانند خطاهای کدگذاری، امنیت عملیاتی و وابستگی متقابل پروژه های مختلف است.
اگر دیفای بتواند بر این خطرات غلبه کند ، می تواند منجر به تغییر الگو در کل بخش مالی شود.

تأیید محتاطانه دیفای توسط یک بانک مرکزی ایالات متحده می تواند گام بزرگی در جهت پذیرش دیفای باشد.

ریسک های موجود در DeFi

خطر اجرای قرارداد هوشمند:

بیشتر هک های DeFi به دلیل اشتباهات و نظارت بر کدگذاری قرارداد هوشمند بوده است. هکرها معمولاً از یک سری وام های سریع برای ایجاد مقدار زیادی وثیقه استفاده می کنند و پس از آن از چند طریق مانند بهره برداری از نرخ ارز استخر نقدینگی پروتکل ، بهره برداری را هدف قرار می دهند.

امنیت عملیاتی:

می توان از طریق رشوه دادن به کارمندان، آنها را مجبور کرد یا فریب داد تا دسترسی کلید های ادمین پروژه ها را در اختیار بازیگران بد قرار دهند و قراردادهای هوشمند را به خطر بیندازند.

فدرال سنت لوئیس تصریح کرد که سیستم های رأی دهی حاکمیت و دسترسی کلیدی سیگنال ها، راه حل هایی هستند اما اظهار داشت که در بسیاری از موارد ، “اکثر توکن های دولت و حاکمیت توسط گروه کوچکی از مردم نگهداری می شود.”

وابستگی به سایر پروتکل ها:

یک اکوسیستم DeFi هم شامل ریسک و هم پاداش است. در این گزارش آمده است:

برخی از امیدوار کننده ترین ویژگی های اکوسیستم DeFi باز بودن و ترکیب پذیری آن است.

مطمئناً ، از آنجا که بسیاری از بلاکچین ها و پروژه ها با روش های پیچیده ای با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند ، شکست در کدگذاری یک پروژه می تواند بر بسیاری از پروژه های دیگر تأثیر منفی بگذارد.

سنت لوئیس فدرال تغییرات ناگهانی در ETH یا DAI را وقتی کاربران، ارزهای رمزپایه را با توکن های وثیقه مانند Wrapped Bitcoin مبادله می کنند مشکل آفرین عنوان کرد.

DeFi می تواند امور مالی را بهبود دهد

در این گزارش مبادله های اتمی ( atomic swaps)، استخرهای نقدینگی مستقل ، استیبل کوین های غیرمتمرکز و وام ها به عنوان تنها چند نمونه از مواردی که پتانسیل بزرگ این اکوسیستم را نشان می دهد ذکر شده است.

تایید ضمنی DeFi از یک بانک ذخیره ایالات متحده می تواند به عنوان یک گام بزرگ رو به جلو در جریان اصلی پذیرش و تصویب مالیات غیرمتمرکز تلقی میشود.

ممکن است شما دوست داشته باشید