مرور رده

BitCoin

گریک رایت مدعی خالق بیت کوین است

 کریگ رایت مدعی است که خالق بیتکوین است و هر دو دامنه اصلی بیتکوین میبایست وایت پیپر را از وب سایت خود حذف کنند تاجر استرالیایی که مدت هاست ادعا میکند ساتوشی…