مرور رده

BitCoin

روی خوش مایکروسافت به رمز ارز ها

به نظر می رسد مایکروسافت غول فناوری در میان هیاهوی فعلی در حال تغییر موضع خود در مورد رفتار دوستانه تر در حوزه ی رمز ارزها است.مایکروسافت از کاربران خود در مورد…