مرور رده

BitCoin

پذیرش بیتکوین در بانک های مکزیک

ریکاردو سالیناس پلیگو می خواهد بانک او اولین بانکی باشد که بیتکوین را در مکزیک پذیرفته است. سومین مرد ثروتمند مکزیک ، ریکاردو سالیناس پلیگو ، در 27 ژوئن ، این…