مرور رده

BitCoin

ثروتمندترین شخصیت های صنعت کریپتو

بر اساس آمارهای موجود درحالیکه تعداد ثروتمندان میلیاردر چین نسبت به آمریکا و هندوستان بیشتر است، مدیرعامل بایننس (چانگ پنگ ژائو) بیشتر از هر شخص دیگری در صنعت کریپتو…