مرور رده

Ethereum

بازگشت اتریوم به بازار

با خرید سنگین نهنگ ها اتریوم به بازار برگشت،در 24 ساعت گذشته اتریوم در کانال قیمتی 900 دلار قرار گرفت. قیمت اتریوم تا 900 دلار پایین آمد. به نظر می رسد سرمایه…