مرور رده

Ethereum

گری اسکیل وارد دیفای میشود؟

اسناد جدید نشان می دهد که شرکت دارایی های دیجیتال گری اسکِیل (Grayscale) در حال بررسی ایجاد اعتماد برای پروژه های دیفای (DeFi) است. گری اسکیل وارد دیفای میشود؟…

بازگشت اتریوم به بازار

با خرید سنگین نهنگ ها اتریوم به بازار برگشت،در 24 ساعت گذشته اتریوم در کانال قیمتی 900 دلار قرار گرفت. قیمت اتریوم تا 900 دلار پایین آمد. به نظر می رسد سرمایه…