اتریوم

بازگشت اتریوم به بازار

با خرید سنگین نهنگ ها اتریوم به بازار برگشت،در ۲۴ ساعت گذشته اتریوم در کانال قیمتی ۹۰۰ دلار قرار گرفت. قیمت اتریوم تا ۹۰۰ دلار پایین آمد. به نظر می رسد سرمایه…
۱ از ۳