ریپل

ریپل و نوسانات آن

از آنجاییکه یکی از تریدر ها هشدار داد سیر نزولی بازار همچنان در حال اثر گذاری منفی به روی بازار است ، تریدرهای ریپل ممکن است ضرر و زیان بیشتری را تجربه کنند. یکی از…